PEAT 상명대학교평생교육원
 
아사모 커뮤니티 > 행사사진관
 
작성일 : 09-07-07 10:36
[ 기타국제행사] BBQ BIG4 콘서트(동방신기,슈퍼주니어,SG워너비,휘성)
 글쓴이 : PEAT 운영…
조회 : 5,525  

영어아나운서, 영어MC

BBQ BIG4 콘서트(동방신기,슈퍼주니어,SG워너비,휘성) ㅡ 기획,연출 장소:올림픽 펜싱 경기장


 
 


   21  22  23  24  25